انتخاب مزرعه مرغ مادر تخمگذار شرکت مرغک بعنوان واحد نمونه

بیست و هفتمین دوره انتخاب و معرفی تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی استان قم با حضور مسئولان کشوری و استانی در سالن همایشهای شهرداری قم برگزار شد . دراین همایش که دکتر ابتکار معاون رئیس جمهور ، دکتر زند معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات و آموزش وزارت جهاد کشاورزی ، مهندس طلایی رئیس سازمان جهاد کشاورزی و تعدادی دیگری ازمسئولان استانی حضور داشتند ، مزرعه مرغ مادر تخمگذار شرکت مرغک دراستان قم ( فارم گنجینه ) بعنوان واحد نمونه برگزیده و معرفی شد.