نمايش محصول

جوجه یکروزه تخمگذار تجارتی سویه های w36 وw80

1397/09/21

جوجه یکروزه تخمگذار تجارتی سویه های w36 وw80

 

کمترین حد تلفات

پایین ترین اشتباه تعیین جنسیت

پوشش پر مطلوب

عدوم خود حوری (روده کشی)

عدم نیاز به نوک چینی

تولک بری ساده

سازاری با مناطق مختلف آب و هوایی

قدمت پرورش این نژاد در کشور

.

نویسنده : مدیر سایت
فهرست محصولات